DISCLAIMER

Zodra u zich als klant aanmeld op onze website, geeft u Styling’S de mogelijkheid om persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Dit gebeurd op verzoek wanneer u zich aanmeld als klant bij www.webshopkappers.nl. Styling’S vindt het heel erg belangrijk dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.

Doeleinden van gegevensverwerking

Styling’S gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de verschillende overeenkomsten die stylings.nl met u kan aangaan. Zo zullen wij om uw adresgegevens vragen wanneer u zich aanmeld als klant op onze website. Daarnaast verwerkt Styling’S uw persoonsgegevens voor het toesturen van de digitale nieuwsbrieven per e-mail.

Geen gebruik van gegevens door derden

Tenzij de hierna genoemde uitzonderingen van toepassing zijn zal Styling’S onder geen beding uw gegevens aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. Uitzonderingen hierop zijn:

  • (a) in het kader van wettelijk voorschriften of gerechtelijke procedures;
  • (b) ter bescherming van de rechten of het eigendom van Styling’S;
  • (c) ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
  • (d) ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.

Privacy beleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website www.stylings.nl ofwww.webshopkappers.nl zijn verbonden. Styling’S aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites.

Bezwaar tegen verder gebruik persoonsgegevens

Indien u zich eerder heeft aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u deze niet meer wilt ontvangen dan moet u zich hiervoor apart afmelden. Dit kunt u telefonisch op telefoonnummer: +31 (0) 74 278 02 04,per e-mail op: info@stylings.nl of onderaan de link op onze nieuwsbrief.

Vragen

Voor vragen over dit privacy statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze website dan kunt u contact opnemen op nummer: +31 (0) 74 278 02 04 of per mail op: info@stylings.nl

Wijzigingen

Dit privacy statement kan door Styling’S te allen tijde gewijzigd worden zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.

Klachten

Indien u onverhoopt niet tevreden bent over de door ons geboden service of door ons geleverde producten .Stuurt u een e-mail naar info@stylings.nl of bel +31(0)74 278 02 04. Wij proberen dan zo snel mogelijk een passende oplossing voor u te vinden.

Algemene garantie

Indien een door ons geleverd artikel beschadigd is ontvangen kunt u gebruiken maken van onze garantieregeling. Stuurt u een e-mail naar info@stylings.nl of bel +31 (0) 74 278 02 04 .

Retourzending

Indien u een product retour stuurt dient u wel een kopie van uw factuur mee te sturen. Vergeet niet het pakket voldoende te frankeren!
Retourzendingen die ongefrankeerd of onvoldoende gefrankeerd naar ons opgestuurd worden, zullen door ons nietworden geaccepteerd.Tevens raden wij u aan het pakket EURO 1,30 extra te verzekeren. U bent namelijk aansprakelijk voor de retourzending.